Barema's Kelchtermans

Krachtlijnen Kelchtermans

In 1993, onder inpuls van Theo Kelchtermans zagen de 'krachtlijnen Kelchtermans' het licht. Ze verwijzen naar een samenhangend personeelsbeleid bij de lokale besturen. Dit sectoraal akkoord bevat de herziening van de weddeschalen en is tot op heden van kracht bij lokale besturen: gemeenten & OCMW's. Naast de barema's staan de krachtlijnen ook voor concepten als lerende organisatie, training, ontwikkeling en beoordeling.

Indexering van de barema's

De barema's volgen de loonindex, de laatste indexering dateert van januari 2023.